Strandsborg

Gå til indhold

Hoved menu

Reglement

Lejren og dens inventar skal behandles forsvarligt.

Ingen må skrive på vægge og køjer, Plakater o.l. må ikke opsættes på væggene.

Tobaksrygning og brug af levende lys på værelserne er forbudt.

Hygiejnebind, bleer o.l. må ikke kastes i toiletkummerne.

Elvarmen styres automatisk, og må derfor ikke røres eller justeres.

Der må ikke graves på lejrens grund.

Afbrænding og bål må kun ske på bålpladsen.

Alle lejrdeltagerne skal medbringe tæppe eller lagen, som hele tiden skal ligge over madrassen.

Musik Der må ikke spilles musik, der kan høres udenfor lejren

Øl, vin og spiritus må ikke medbringes og drikkes på lejren.

Enhver skade som lejeren forvolder, skal erstattes og betales af lejeren:

Ituslået porcelæn m.v. og andre ødelæggelser, påføres blanket i lejrbog ved telefon.

Lejren bliver kontrolleret ved afrejse.

Ved afrejse:

Lejrens grund og lokaler afleveres i opryddet stand,
inventar sættes på plads,
madrasser skal vendes, børstes fri for sand, og stilles på højkant.
Køkkenudstyr vaskes op og sættes på plads. Gulvene fejes.
Papir og andet affald henlægges i affaldscontainer.
Alt lys skal være slukket.
Alle vinduer og døre skal være lukkede, og yderdørene vare aflåst ved afrejse.

Hvis der er fejl og mangler på lejren, vil vi gerne have det at vide.


Indre Mission

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu